ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE OZE ZANGAŻOWANY W POLSCE

ACCIONA Energía dostarcza czystą energię w Polsce od 2011r.

TYLKO ŹRÓDŁA ODNAWIALNE

Jesteśmy największym światowym operatorem zajmującym się wyłącznie energią odnawialną, bez powiązań i spuścizny związanej z technologiami paliw kopalnych.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i najbardziej doświadczonemu zespołowi w branży, każdego roku produkujemy czystą energię odpowiadającą zużyciu w 7,8 mln domów na pięciu kontynentach, unikając emisji ponad 13 mln ton CO₂.

 

Prezentujemy unikalny profil firmy, zintegrowany we wszystkich fazach łańcucha wartości: rozwój, finansowanie, inżynieria i budowa, eksploatacja i utrzymanie oraz sprzedaż energii.

Wszystko to, w połączeniu z nieustannym zaangażowaniem w innowacje, stawia nas w wyjątkowej pozycji lidera w procesie przejścia na gospodarkę o obniżonej emisyjności, i zelektryfikowaną oraz opartą na odnawialnych źródłach energii.

 

Firma od ponad 15 lat przyczynia się do dekarbonizacji w Polsce, zatrudniając lokalne zespoły. , i Posiada doskonałą wiedzę na temat wymagań technicznych i rynku w tym kraju. ACCIONA Energía jest częścią Grupy ACCIONA, referencyjnym graczem w Polsce w zakresie zrównoważonej infrastruktury poprzez Mostostal Warszawa oraz ACCIONA Nieruchomości.

  GŁÓWNE LICZBY

  13,5GW

  zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych

  24,9TWh

  całkowitej produkcji w 2023r.

  222GWh

  produkcji w Polsce w 2023r.

  13,6mln

  ton CO2,których udało się uniknąć w 2023r.

  LĄDOWA ENERGETYKA WIATROWA

  ACCIONA Energía od lat dostarcza Polsce czystą energię. W 2011 roku firma zainstalowała swoją pierwszą farmę wiatrową w Polsce (Golice 38 MW), a obecnie posiada i utrzymuje trzy farmy wiatrowe o mocy całkowitej 101 MW.

  Działające farmy wiatrowe ACCIONA Energía wyprodukowały w ciągu roku ponad 200 GWh czystej, lokalnie wytwarzanej energii elektrycznej, co oznacza ilość energii wystarczającą do zasilenia ponad 100.000 polskich domów i uniknięcia emisji ponad 163.000 ton metrycznych CO2 do atmosfery.

  Jesteśmy długoterminowym partnerem, silnie zaangażowanym w sprawy społeczności, w których realizujemy nasze projekty.

  SZEROKI WYBÓR ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ

  DOSTAWY ENERGII ODNAWIALNEJ

  Dostarczamy bezemisyjną energię odpowiadającą zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 7,6 miliona domów na pięciu kontynentach. Do naszych klientów korporacyjnych należą sztandarowe firmy z różnych branż.

  SAMOKONSUMPCJA

  Dostarczamy rozwiązania w zakresie samokonsumpcji energii, których celem jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w miejscu znajdującym się w pobliżu punktu odbioru, zmniejszenie strat energii elektrycznej i uniknięcie opłat za dostęp do sieci.

  USŁUGI ENERGETYCZNE

  Prowadzimy kompleksowe zarządzanie wykorzystaniem energii, obejmujące zarówno popyt, jak i podaż. Model zarządzania opiera się na dwóch wyróżniających nas cechach: zrównoważonym rozwoju i cyfryzacji, których celem jest maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów.

  MOBILNOŚĆ ELEKTRYCZNA

  Nasze rozwiązania w zakresie mobilności elektrycznej obejmują wszystko, co jest związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych, od instalacji, zarządzania, obsługi i konserwacji kompletnej infrastruktury ładowania po dekarbonizację floty firmowej lub publicznej.

  ZIELONY WODÓR

  Jesteśmy pionierami w stosowaniu zielonego wodoru i mamy możliwość włączania go do projektów, w których stanowi on bardziej kompletne i wydajne rozwiązanie.

  WIĘCEJ NIŻ CZYSTA ENERGIA

  Aktualności

  ACCIONA ENERGIA - Pięć lat zaangażowania społecznego w Polsce

  • Gminy Krobia i Poniec, obszar oddziaływania farm wiatrowych o tej samej nazwie, podziękowały firmie ACCIONA Energía za pięć lat współpracy i dobrych relacji społecznych
  • W tym czasie zainwestowano 136 000 € w 31 inicjatyw społecznych skoncentrowanych głównie na energii odnawialnej, edukacji i dobrostanie. Projekty te przyniosły korzyści około 50 000 osobom

  Zakończyło się pięć lat stosowania metodologii Zarządzania Wpływem Społecznym (GIS) na farmach wiatrowych Krobia I i Poniec II, o mocy 63 MW, zlokalizowanych w zachodniej Polsce. Przedstawiciele gmin są bardzo wdzięczni za wszystko, co wykonano z poziomu obszaru społecznego: „współpraca z ACCIONA Energía znacząco przyczynia się do poszerzenia naszej oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz promocji działań na rzecz ochrony środowiska, za co jesteśmy bardzo wdzięczni”, zaznacza Anna Krzyżostaniak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi.

  Główne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), do realizacji których ACCIONA Energía przyczyniała się w tych gminach od 2018 r., to cele związane z czystą i dostępną energią (SDG 7), wysokiej jakości edukacją (SDG 4) oraz dobrym zdrowiem i jakością życia (SDG 3).

  PONIEC. W Poniecu w ramach działań społecznych ACCIONA Energía zainwestowała w następujące kierunki działań: edukację i ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez wsparcie Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która liczy już prawie 100 muzyków i zdobyła kilka międzynarodowych nagród, oraz poprzez finansowanie obchodów Dnia Ziemi Ponieckiej- corocznego wydarzenia kulturalnego z ciekawym programem artystycznym i muzycznym; promocję rozwoju społeczno-kulturalnego, integrację i nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych, poprzez wsparcie świetlicy w Sarbinowie; świadomość ekologiczną poprzez obchody Dnia Wody czy Dnia Wiatru, które są dla ACCIONA Energía dobrą okazją do nawiązania kontaktu ze społecznością i przyczyniają się do podniesienia świadomości w zakresie dbania o planetę i środowisko, recyklingu i alternatywnych źródeł energii; poprawę infrastruktury, m.in. odnowienie nawierzchni w Szurkowie oraz zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci w Sarbinowie i Szurkowie, poprawiając w ten sposób jakość życia, bezpieczeństwo i potencjał turystyczny miast; i wreszcie wkład w zdrowie i dobrostan społeczeństwa, poprzez pomoc udzieloną Ochotniczej Straży Pożarnej Poniec w czasie pandemii oraz program promocji sportu dla osób starszych „Sprawny Senior”, którego celem jest utrzymanie sprawności fizycznej i mobilności osób starszych poprzez zajęcia fitness pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

  KROBIA. Jednym z głównych kierunków działania w Krobi jest samowystarczalność energetyczna dzięki instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w Żłobku Gminnym w 2020 roku oraz zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Miejskim Przedszkolu w 2021 roku. Towarzyszą temu kompleksowe działania poprawiające efektywność energetyczną, takie jak wymiana starych opraw oświetleniowych na oprawy LED czy wymiana instalacji ogrzewania węglowego na instalację elektryczną.

  ACCIONA Energía promuje w Krobi także edukację i innowacyjność, poprzez wspieranie Lokalnego Ośrodka Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji „Mały Kopernik”, w którym stosowane są eksperymentalne metody nauczania zagadnień dotyczących źródeł energii. Zainwestowano również w promocję rozwoju społeczno-kulturalnego podczas Dni Krobi, oferujących bogaty program dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z występami znanych polskich artystów oraz poprzez wspieranie świetlicy, w którym prowadzone są działania na rzecz edukacji i podtrzymania tradycji regionu. Różne wydarzenia – jak Międzynarodowy Dzień Ziemi czy Dzień Pszczoły – przyczyniają się, podobnie jak w Poniecu, do podnoszenia świadomości odnośnie znaczenia dbania o środowisko naturalne i budowania poczucia przynależności do społeczności zajmującej się problematyką ekologiczną.

  Listy z podziękowaniami, które przedstawiciele obu gmin przesłali do ACCIONA Energía, są wyrazem dobrych relacji ze społecznością i zaangażowania firmy w społeczno-gospodarczy rozwój regionu.

  SSE Renewables i ACCIONA Energía z ofertą farmy wiatrowej o mocy 954MW na najgłębiej położonym obszarze krajowego Bałtyku

  • Lokalizacja 60.E.4.Brytyjska firma SSE Renewables złożyła ofertę budowy morskiej farmy wiatrowej na najgłębiej położonym obszarze 60.E.4, uwzględnionym w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej.
  • 12 mld złotych dla polskiej gospodarki.Proponowany przez SSE Renewables projekt przyniesie ponad 12 miliardów złotych do krajowej gospodarki, gwarantując nawet 9 000 miejsc pracy w trakcie jego realizacji.
  • Rozwój lokalnego łańcucha dostaw.Inwestycja SSE Renewables oznacza także utworzenie funduszu dedykowanego lokalnym przedsiębiorcom o wartości 170 mln złotych, który trafi do krajowych dostawców.

  Warszawa, 12 grudnia 2022r., Firma SSE Renewables złożyła wniosek w postępowaniu rozstrzygającym o przyznanie decyzji lokalizacyjnej pod budowę farmy wiatrowej o mocy 954 MW na obszarze 60.E.4. Położony na bałtyckiej Ławicy Środkowej obszar znajduje się 85 km od polskiego wybrzeża, a głębokość morza w tym miejscu wynosi 58 metrów. Jest to najgłębiej położony obszar z jedenastu określonych w załączniku 2. do ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

  To jedyna lokalizacja, o którą ubiega się mająca duże doświadczenie w budowie w trudnych warunkach firma. W przypadku otrzymania decyzji lokalizacyjnej, SSE Renewables we współpracy z ACCIONA Energía zrealizują wspólnie projekt budowy morskiej farmy wiatrowej, która będzie wytwarzać moc wystarczającą do zasilenia nawet 1,5 mln gospodarstw domowych.

  - Skupiliśmy się na złożeniu wniosku tylko o pozwolenie dla lokalizacji 60.E.4, ponieważ wierzymy, że mamy wyjątkowe możliwości do wykorzystania jej pełnego potencjału. Z uwagi na wysoką złożoność tej inwestycji, głębokość oraz odległość od brzegu, chcemy skorzystać z naszych doświadczeń w budowie farm wiatrowych na szkockim wybrzeżu – mówi Simon Redfern, Dyrektor ds. Rozwoju, SEE Renewables.

  - SSE Renewables i ACCIONA Energía są zdecydowane rozwijać krajowy łańcuch dostaw poprzez utworzenie celowego funduszu, a jeśli odniesiemy sukces, to możemy zapewnić ponad 50% udział polskich przedsiębiorstw w fazie realizacji projektu – dodaje Simon Redfern.

  Według założeń projektu, jego realizacja gwarantuje powstanie 9 000 miejsc pracy w Polsce. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 12 mld złotych. SSE Renewables wraz z ACCIONA Energía ogłosiły również zamiar utworzenia funduszu o wartości 170 mln zł na rzecz krajowych przedsiębiorstw na poczet rozwoju potencjału lokalnego łańcucha dostaw.

  - Naszym celem jest maksymalizacja rozwoju krajowego łańcucha dostaw – mówi Andrzej Konarowski, Dyrektor Generalny ACCIONA Energía w Polsce – W Polsce działamy od ponad 15 lat, nasze lądowe farmy wiatrowe dostarczają prąd tysiącom gospodarstw domowych. Teraz chcemy pójść o krok dalej i przyczynić się do rozwoju branży morskiej energii wiatrowej oraz zbadać możliwości jej integracji z innymi technologiami odnawialnymi, takimi jak ekologiczny wodór i rozwiązania w zakresie magazynowania energii – dodaje Andrzej Konarowski.

  SSE Renewables i ACCIONA Energía podpisały Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, są też członkiem Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Firmy nawiązały również współpracę w zakresie przygotowania i realizacji projektu z polskimi przedsiębiorstwami, m.in. z Mostostal Warszawa, a także uczelniami, w tym Akademią Morską w Szczecinie oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej przy Akademii Morskiej w Gdyni.

  Oferta SSE Renewables jest drugim wnioskiem w ramach konkurencyjnego procesu, który polski rząd otworzył w celu przydzielenia zezwoleń na eksploatację dna morskiego. Jest jednocześnie następstwem wniosku podstawowego złożonego przez spółkę na początku tego roku. Decyzje finalne i wynik procesu spodziewany jest na początku 2023 r., co zapewniłoby kwalifikacje do udziału w aukcjach Contract for Difference (CfD) rozpoczynających się w 2025 r. i wyprodukowanie pierwszej energii w 2029 r.

  ACCIONA ENERGÍA ZARABIA 390 MILIONÓW EURO ORAZ UTRZYMUJE TEMPO INWESTYCJI W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

  • KONSOLIDACJA: Na rentowność spółki wpłynęła zwiększona efektywność finansowa, rozwijająca się polityka handlowa oraz zmiany cen na wszystkich rynkach
  • ROZWÓJ: Inwestycje netto wyniosły 770 mln euro, a na koniec pierwszego półrocza w budowie znajdowało się 2 064 MW w ramach planu rozwoju firmy w zakresie odnawialnych źródeł energii

   

  Madryt, 1 sierpień 2022r. ACCIONA Energía zamknęła pierwszą połowę 2022 r. z dochodem netto w wysokości 390 mln euro, wzmacniając tempo inwestycyjne i efektywność finansową od czasu pierwszej oferty publicznej (IPO) spółki w lipcu 2021 r. Wyniki potwierdzają plan rozwoju firmy w zakresie odnawialnych źródeł energii - osiągnięcie 20GW mocy zainstalowanej do 2025 roku i wzmocnienie ACCIONA Energía jako agenta zmian w zakresie transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki.

  Zysk operacyjny brutto (EBITDA) wyniósł 909 mln euro. Przychody wzrosły do 2,21 mld euro, z czego 1,19 mld euro pochodzi z działalności wytwórczej, a pozostałe 1,02 mld euro z dostaw energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla klientów korporacyjnych na różnych rynkach.

  W pierwszym półroczu ACCIONA Energía wzmocniła swoją politykę handlową, której celem jest zapewnienie dostaw czystej energii po konkurencyjnej i stabilnej cenie dla firm i instytucji.

  Jeśli chodzi o dużych klientów, firma podpisała ostatnio największą umowę PPA w branży przemysłowej w Hiszpanii z około dwudziestoma dużymi konsumentami za pośrednictwem Fortii. Zaangażowanie firmy w dostarczanie energii odnawialnej małym i średnim przedsiębiorstwom zaowocowało osiągnięciem ponad 10 000 punktów dostaw i 600 GWh w ramach kontraktu.

  Inwestycje netto wzrosły do 770 mln euro, zgodnie z planem wzrostu firmy. W tym 134 mln euro w Hiszpanii, 121 mln euro w Stanach Zjednoczonych i 113 mln euro w Australii.

  Od stycznia do czerwca ACCIONA Energía rozpoczęła budowę 1 464MW. Obecnie ma w budowie łącznie 2 064MW. Spółka spodziewa się zakończyć rok z 540 MW nowej mocy zainstalowanej i około 2 100 MW w budowie.

  Dług finansowy netto wyniósł 2,05 mld euro w porównaniu z 1,99 mld euro w grudniu 2021r., przy dobrej ewolucji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 838 mln euro.

  Moc zainstalowana na dzień 30 czerwca wynosiła 11 212 MW, a całkowita produkcja 12 476 GWh.

   

  REFERENCJE ESG

  Najważniejsze wskaźniki zrównoważonego rozwoju obejmują redukcję emisji Scope 1 i Scope 2 do 8.700 ton CO2. Dzięki wytwarzaniu energii odnawialnej uniknięto emisji 6,7 mln ton CO2.

  Spółka wzmocniła swój pozytywny wpływ poprzez zasadzenie 30900 drzew. Ponadto poddała recyklingowi 98% swoich odpadów i zredukowała ilość odpadów nienależących do niebezpiecznych na wysypiskach o 53,8%.

  W lipcu referencje ESG spółki ACCIONA Energía otrzymały najwyższą notę w rankingu S&P Global Ratings dla globalnej branży energetycznej, poprawiając swój wynik z 86 do 87 punktów.

  W tym okresie ACCIONA Energía wyemitowała dwa ekologiczne instrumenty finansowe po bardzo konkurencyjnych kosztach: 10-letnie zielone obligacje na kwotę 500 mln euro, które zostały czterokrotnie subskrybowane z nadwyżką, oraz 15-letnią transakcję private placement na kwotę 200 mln dolarów, na którą popyt był 5,6 razy większy niż oferowana kwota.

  Firma dołączyła do indeksu Ibex-35 20 czerwca, umacniając swoją pozycję jako firma wzorcowa benchmark blue chip stock

   

   

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

   

  DANE OPERACYJNE

  ACCIONA ENERGÍA OBEJMUJE WIODĄCĄ CZĘŚĆ UDZIAŁÓW W STARTUPIE EOLINK, ZAJMUJĄCYM SIĘ PŁYWAJĄCYMI JEDNOSTKAMI MORSKIEJ ENERGII WIATROWEJ

  • WZROST KAPITAŁU. ACCIONA Energía przeprowadziła rundę finansowania, nabywając 24% udziałów we francuskiej firmie Eolink
  • INNOWACYJNA TACHNOLOGIA. Firma Eolink opracowała pływający fundament w kształcie piramidy, który może naturalnie obracać się i skierować w stronę wiatru, optymalizując koszty i maksymalizując wydajność
  • JEDNOSTKA O MOCY 5 MW W 2023r. Oczekuje się, że pierwsza przedkomercyjna pływająca turbina wiatrowa zostanie zainstalowana na stanowisku testowym SEM-REV u wybrzeży Le Croisic (Francja) w roku 2023

   

  MADRYT, 30 maja 2022r. ACCIONA Energía nabyła 24% kapitału francuskiej spółki Eolink, która specjalizuje się w rozwoju pływających fundamentów dla morskiej energetyki wiatrowej, stając się tym samym głównym udziałowcem.

  Inwersja podlega pewnym warunkom, jest następstwem rundy finansowania rozpoczętej przez francuski startup w celu wzmocnienia technologii pływających morskich elektrowni wiatrowych i przyspieszenia wprowadzenia pierwszej jednostki o mocy 5 MW jako technologii komercyjnej.

  Firma Eolink została utworzona w listopadzie 2015 r. w celu opracowania innowacyjnej koncepcji pływającej elektrowni wiatrowej, w której cztery ramiona zastępują klasyczny pojedynczy maszt podtrzymujący turbinę. Pozwala to na uzyskanie lżejszej konstrukcji i lepsze rozłożenie obciążenia, co zmniejsza ilość czynności związanych z instalacją i konserwacją. Ponadto, system kotwiczenia turbiny wiatrowej umożliwia jej naturalną zmianę położenia w kierunku wiatru, optymalizując koszty i maksymalizując jej wydajność.

  Pierwsza jednostka przedkomercyjna ma zostać zainstalowana na terenie testowym SEM-REV u wybrzeży Le Croisic (Francja) w 2023 roku. Przy wysokości 150 metrów i mocy 5 MW, pływająca turbina wiatrowa firmy Eolink będzie dostarczać energię elektryczną wystarczającą do zasilenia 3500 domów.

  Wejście spółki ACCIONA Energía do kapitału Eolink wzmocni strukturę finansową startupu, co pozwoli na jego rozwój w perspektywie krótko i średnioterminowej.

  Technologia morskiej energii wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej     i oczekuje się, że w najbliższych latach nastąpi jej gwałtowny rozwój. Przewiduje się, że do 2030 roku całkowita moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej osiągnie 235 GW, z czego 60 GW w Unii Europejskiej. Rozwiązania oparte na grawitacji, odpowiednie dla płytszych wód, są na zaawansowanym etapie rozwoju, ale rozwiązania pływające, które są niezbędne dla głębszych wód, nie osiągnęły jeszcze komercyjnego poziomu dojrzałości.

  Technologia ta jest niezbędna do rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w krajach o głębokim szelfie przybrzeżnym, takich jak Hiszpania i Portugalia, gdzie programy realizacji projektów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej są już w toku. Hiszpania zamierza zainstalować od 1 do 3 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku, zaś Portugalia ogłosiła latem tego roku pierwszą aukcję morską, której celem jest zainstalowanie od 3 do 4 GW mocy do 2026 roku.

  SSE Renewables i Mostostal Warszawa SA podpisały Porozumienie o współpracy na rzecz wspólnej realizacji możliwych projektów offshore

  Mostostal Warszawa SA i SSE Renewables podpisały Porozumienie o współpracy (ang. Memorandum of Understanding), aby nakreślić ramy wspólnych działań w zakresie ubiegania się o pozwolenie lokalizacyjne dla budowy morskiej farmy wiatrowej w Polskiej części Bałtyku (obszar 60.E.4). W przypadku uzyskania pozwolenia, Mostostal Warszawa, jako polski partner planuje uczestniczyć w realizacji tej inwestycji offshore, zapewniając realizację części niezbędnych prac.

  Podpisanie Memorandum of Understanding z Mostostal Warszawa jest następstwem decyzji SSE Renewables i ACCIONA Energía o wspólnym badaniu możliwości realizacji projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku. Rezultatem nawiązanego partnerstwa z ACCIONA Energia było złożenie przez SSE Renewables wniosku o przyznanie pozwolenie lokalizacyjnego dla obszaru 60.E.4. W przypadku uzyskania pozwolenia partnerzy będą wspólnie realizować to przedsięwzięcie.

  Włączenie posiadającego ponad 75-letnie doświadczenie na polskim rynku Mostostalu Warszawa do instalacji morskiej farmy wiatrowej zmaksymalizuje udział local content w inwestycji. Mostostal Warszawa zapewni także możliwość wykorzystania swojej najnowocześniejszej technologii posadowienia grawitacyjnego fundamentów, która może znaleźć zastosowanie na Morzu Bałtyckim. To pionierskie zastosowanie umożliwia montaż kompletnych turbin wiatrowych na fundamentach grawitacyjnych, co skraca czas oraz koszty budowy i instalacji.

  SSE RENEWABLES i ACCIONA Energía dołączyły do Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku

  • CONNECTING WITH THE LOCAL COMMUNITY. SSE Renewables applied for a site located 85 km from shore and with water depth up to 58 meters

  GDAŃSK 17.05.2022 SSE Renewables i ACCIONA Energía podpisały deklarację uczestnictwa w Pomorskiej Platformie Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, przed swoim udziałem w spotkaniu platformy, które odbyło się w Gdańsku 16 maja br.

  Przedstawiciele obu firm, w tym Simon Redfern, Dyrektor ds. Przetargów z SSE Renewables oraz Paweł Tarczewski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu z ACCIONA Energía Polska, wzięli udział w spotkaniu platformy, które odbyło się 16 maja w Gdańsku. W spotkaniu wzięli również udział reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacji Innowacyjnego Przemysłu Morskiej Energetyki, Uniwersytetu Gdańskiego, PSE, Aker Offshore Wind Europe GmBH, CRIST i CO-MADE. Podczas spotkania zgromadzeni omówili tematy związane z rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, takie jak m.in. rozbudowa krajowego łańcucha dostaw w oparciu o potencjał stoczniowy, czy rozwój sieci elektroenergetycznych.

  – SSE Renewables może pochwalić się długą historię współpracy z lokalnymi społecznościami i podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw morskich farm wiatrowych. Zależy nam na budowaniu silnych relacji z potencjalnymi lokalnymi partnerami, które przyczynią się do rozwoju regionów, w których działamy. Dlatego zdecydowaliśmy się stać częścią Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, aby nawiązać współpracę z regionem Pomorza – powiedział Simon Redfern, Dyrektor ds. Przetargów, SSE Renewables.

  – ACCIONA Energía jest obecna na polskim rynku od dziesięcioleci – współpracujemy na nim z lokalnymi partnerami i wspieramy rozwój krajowej gospodarki. Teraz chcielibyśmy nasze zaangażowanie posunąć o krok dalej i zwiększyć swój wkład w dekarbonizację Polski poprzez rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej. Oprócz przystąpienia do Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, podpisaliśmy również Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w którym zobowiązaliśmy się do zwiększenia lokalnego contentu w projektach offshore, jakie chcielibyśmy rozwijać w Polsce –  powiedział Andrzej Konarowski, Country Director, ACCIONA Energía Poland.

  Głównymi celami, utworzonej 25 września 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku są zacieśnienie współpracy, wymiana informacji, wsparcie realizacji inwestycji offshore, rozwój zasobów ludzkich, jak również wykorzystanie potencjału badawczo-naukowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. W pracach platformy regularnie uczestniczą przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, uczelni i instytucji z regionu Pomorza.

  17 maja partnerzy, ACCIONA Energía i SSE Renewables, spotkali się również z przedstawicielami samorządów Łeby i Władysławowa, aby zacieśnić więzi z lokalnymi społecznościami z regionu i omówić potencjalną współpracę związaną z rozwojem projektów wiatrowych na morzu.

  Spotkania z przedstawicielami pomorskich samorządów, uczelni i organizacji miały miejsce po złożeniu przez SSE Renewables wniosku o pozwolenie lokalizacyjne pod budowę morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku (obszar 60.E.4). SSE Renewables i ACCIONA Energía będą współpracować przy rozwoju tego projektu, jeśli otrzymają pozwolenie na realizację inwestycji we wnioskowanej lokalizacji.

   

  SSE RENEWABLES WNIOSKUJE O POZWOLENIE LOKALIZACYJNE DLA MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ W POLSKIEJ CZĘŚCI BAŁTYKU. PLANUJE WYBUDOWAĆ JĄ Z ACCIONA ENERGÍA

  • OBSZAR 60.E.4. SSE Renewables złożyło wniosek o lokalizację położoną 85 km od brzegu, o głębokości do 58 metrów
  • WSPÓŁPRACA. SSE Renewables i ACCIONA Energía połączyły siły, aby opracować najbardziej konkurencyjną ofertę i osiągnąć pełny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

  WARSZAWA, 11 KWIETNIA 2022 – SSE Renewables, będące częścią brytyjskiej notowanej na giełdzie FTSE spółki SSE Plc, złożyło wniosek o przyznanie pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) na budowę morskiej farmy wiatrowej w obszarze 60.E.4 w polskiej części Bałtyku. W przypadku pozyskania lokalizacji SSE Renewables i ACCIONA Energía będą realizować projekt w partnerstwie. Decyzja ta jest następstwem ogłoszonej w zeszłym roku współpracy firm przy badaniu możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskim rynku, dążącym do osiągnięcia do 5,9 GW mocy zainstalowanej w offshore do 2030 roku.

  – Zdecydowaliśmy się ubiegać o lokalizację 60.E.4, ponieważ wierzymy, że nasza pozycja rynkowa pozwala nam wykorzystać pełen potencjał tego interesującego i wymagającego obszaru. Wybrana lokalizacja ma doskonałe warunki wietrzne, ale jest również znacznie oddalona od brzegu i cechuje się dużą głębokością, co stanowi pewne wyzwania – powiedział Simon Redfern, Bid Director, SSE Renewables. – Wykorzystując połączone doświadczenie i możliwości SSE Renewables i ACCIONA Energía, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczną, terminową realizację projektów offshore w Polsce, zgodnie z planowanymi budżetami – dodał.

  Firma SSE Renewables ma bogate doświadczenie w realizacji złożonych inwestycji, zdobyte głównie na rynku brytyjskim. Jednym z jej priorytetów jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają transformację energetyczną, poprawiają bezpieczeństwo dostaw, rozwijają lokalny łańcuch dostaw i przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy. SSE Renewables obecnie buduje więcej mocy w morskich farmach wiatrowych, niż jakakolwiek inna firma na świecie. Odznacza się także doświadczeniem w realizacji projektów w trudnych warunkach środowiskowych, zgodnie z harmonogramem i budżetem.

  ACCIONA Energía wnosi do partnerstwa szerokie doświadczenie we wszystkich technologiach OZE, w tym najbardziej innowacyjnych, takich jak ekologiczny wodór, magazyny i pływające elektrownie słoneczne. Łączy przy tym swoje bogate możliwości techniczne z doskonałą znajomością polskiego rynku, dzięki wieloletniej obecność w Polsce. Mostostal Warszawa, siostrzana spółka ACCIONA Energía, posiadająca bogate doświadczenie z sektora infrastruktury oraz innowacyjną technologię fundamentów morskich farm wiatrowych jest w stanie zapewnić wiedzę technologiczną dla maksymalizacji local content, zwiększającej założenia tzw. sector deal. Partnerzy są bowiem sygnatariuszami porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

  – Bardzo się cieszymy, że możemy pracować nad tak ekscytującym projektem z SSE Renewables – powiedział Andrzej Konarowski, Managing Director ACCIONA Energía Poland. – ACCIONA Energía jest częścią polskiej transformacji energetycznej od ponad 15 lat. Planowany projekt pozwoli zwiększyć nasz wkład w dekarbonizację polskiej gospodarki, zmniejszając przy tym zapotrzebowanie kraju na import energii elektrycznej i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne w Polsce – dodał.

  ACCIONA Energía i SSE Renewables to zaufani gracze na rynku infrastrukturalnym, z doświadczeniem w skutecznej realizacji ambitnych projektów. Zobowiązali się dostarczyć zoptymalizowany projekt, który w maksymalnym stopniu wykorzysta potencjał obszaru i zapewni rozwój lokalnego przemysłu.

  ACCIONA Energía, wybrana przez Financial Times jednym z Europejskich Liderów Klimatycznych 2022

  ACCIONA Energía została wybrana przez Financial Times, jedną z najbardziej prestiżowych organizacji informacyjnych na świecie, do wzięcia udziału w drugiej edycji Europejskich Liderów Klimatycznych, zestawieniu wyróżniających się firm, które pracują nad przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym.

  Wybór, dokonany wspólnie z firmą Statista, odzwierciedla zaangażowanie w ochronę środowiska firm, które osiągnęły największą redukcję emisji gazów cieplarnianych w swojej działalności i zużywanej energii.

  W 2021 roku ACCIONA Energía uniknęła emisji 13,4 miliona ton CO2 w wyniku swojej działalności w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz zredukowała swoją emisję w Zakresie 1 i 2 (odpowiednio bezpośrednią oraz generowaną przez zużytą energię) o 71% w stosunku do roku bazowego 2017, pozostając firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności bezpośredniej.

  Ranking FT obejmuje 400 firm, z których 24 są hiszpańskie, a 5 z sektora energetycznego,  ACCIONA Energía jest jedną z nich.

  W swojej analizie technicznej Financial Times-Statista bierze pod uwagę takie aspekty, jak m.in. wskaźnik emisji dostosowany do wzrostu sprzedaży, bezwzględne zmiany emisji w latach 2015-2020 oraz emisje pośrednie w szeregu kategorii, na które wpływ ma działalność firmy,

  ACCIONA Energía to największa firma bez spuścizny w postaci paliw kopalnych, która działa wyłącznie w oparciu o technologie i rozwiązania w 100% odnawialne. Firma jest zaangażowana w walkę z globalnym ociepleniem i dąży do wywierania pozytywnego wpływu na planetę poprzez zrównoważoną infrastrukturę energetyczną. Od 2015 r. znajduje się na czele rankingu New Energy Top 100 Green Utilities, sporządzanego przez Energy Intelligence, jako najbardziej ekologiczne przedsiębiorstwo energetyczne na świecie

  Obecnie firma posiada ponad 11,2 gigawatów (GW) mocy zainstalowanej w pięciu czystych technologiach, a do 2025 roku zamierza osiągnąć 20 GW. Oprócz dostarczania 100% energii odnawialnej, firma świadczy usługi w zakresie samokonsumpcji, rozwiązań energetycznych i mobilności elektrycznej, a także prowadzi badania nad nowymi technologiami energetycznymi, takimi jak magazynowanie energii czy ekologiczny wodór.

  Międzynarodowy Dzień Wody i Ziemi w ACCIONA Energía Poland

  • Firma wzięła udział w serii wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości w społecznościach znajdujących się w pobliżu jej projektów i obiektów

  Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) oraz Światowego Dnia Wody (22 marca), ACCIONA Energía przeprowadziła szereg inicjatyw wokół swoich farm wiatrowych w Polsce, których wspólnym celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia dbałości o środowisko naturalne.

  Z okazji Światowego Dnia Ziemi, ACCIONA Energía wraz z Radą Miejską Krobi i innymi zainteresowanymi grupami wzięła udział we wspólnej kampanii “Czysta Gmina”, która miała miejsce 22 i 23 kwietnia w Krobi, miejscowości położonej w pobliżu farm wiatrowych Krobia I    i Poniec II.

  W sumie w akcji wzięło udział 1200 osób - mieszkańcy, przedstawiciele szkół i przedszkoli, lokalni urzędnicy, dzieci i młodzież, a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Celem akcji było posprzątanie całego miasta i podniesienie świadomości, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. W sumie zebrano 305 worków śmieci i 15 opon. Zorganizowano też loterię fantową, w której do wygrania było 260 drzewek owocowych ufundowanych przez ACCIONA Energía.

  W ramach podsumowania inicjatywy 3 maja w Karcu zorganizowano "Bieg Wiosny". Zakończył się on piknikiem ekologicznym, w którym wzięło udział 800 mieszkańców. Uczestnicy przebiegli lub przeszli 3,5 km (nieco ponad 2 mile) po ścieżkach w lesie w Karcu, a następnie mieli okazję wziąć udział w warsztatach ekologicznych (m.in. sadzenie ziół), zabawach dla dzieci, dmuchanych zamkach, stoiskach z jedzeniem oraz konkursie wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów. Zwycięzcy otrzymali 260 drzewek owocowych ufundowanych przez ACCIONA Energía, a wszyscy uczestnicy otrzymali paczkę nasion kwiatów.

  Zorganizowano również zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy.

  ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

  W Światowym Dniu Wody (22 marca) ACCIONA Energía zorganizowała w Poniecu, w pobliżu farm wiatrowych Krobia I i Poniec II, wspólnie z innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak Rada Miejska Ponieca i lokalny Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, edukację ekologiczną. W akcji wzięło udział około 1000 osób, a jej celem było podniesienie świadomości na temat fundamentalnej roli wody i ogromnego zagrożenia, jakie stanowi zmniejszenie jej zasobów.

  Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w "eko-kinie", w którym wyświetlono film na temat prawidłowego sortowania śmieci, eksperymentować z właściwościami wody w laboratorium oraz wykonać różne prace ręczne. Odbył się również konkurs plastyczny pod hasłem "Oszczędzaj wodę"; pierwszą nagrodą była wycieczka do Hydropolis we Wrocławiu, którą wygrała klasa 6 ze Szkoły Podstawowej w Poniecu.

  Przez cały dzień trwała akcja "Drzewko za butelkę". W zamian za oddanie torby pełnej plastikowych butelek uczestnicy akcji otrzymali drzewko ufundowane przez ACCIONA Energía (do wyboru były drzewa owocowe lub liściaste). W sumie rozdano trzysta drzewek. Pierwsze symboliczne drzewka zostały przekazane przez Pana Jacka Widyńskiego, Burmistrza Ponieca, oraz Panią Magdalenę Liberadzką, Office Manager z firmy Acciona Energy Poland Global, która ufundowała wszystkie drzewka rozdawane podczas wydarzenia.

  Poprzez tego rodzaju inicjatywę, będącą częścią programu zarządzania wpływem społecznym (SIM) swoich obiektów, ACCIONA Energía pragnie przekazywać wartości takie jak szacunek dla środowiska i praca zespołowa, przyczyniając się jednocześnie do harmonijnego współistnienia ze społecznościami na obszarach, na których firma realizuje projekty lub posiada obiekty.

  ACCIONA Energía i Blue Circle łączą siły, aby napędzać rozwój w Azji Południowo-Wschodniej

  • Przejęcie: ACCIONA Energía przystępuje do strategicznego partnerstwa z Blue Circle jako platformą i głównym partnerem do rozwoju, budowy i obsługi swojej linii projektów w Azji Południowo-Wschodniej
  • 3,8 GW w Portfolio: Blue Circle ma 84 MW w eksploatacji i 3,8 GW projektów wiatrowych w fazie rozwoju w Wietnamie, Tajlandii, Filipinach, Kambodży, Indonezji, Laosie i Sri Lance

  ACCIONA Energía, największa na świecie spółka zajmująca się w 100% energią odnawialną bez spuścizny kopalnej, uzgodniła zawarcie strategicznego partnerstwa z firmą Blue Circle, mającą siedzibę w Singapurze, wiodącym deweloperem projektów wiatrowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Transakcja obejmuje inwestycję w wysokości 34 mln USD w celu wejścia do kapitału Blue Circle oraz zobowiązanie do finansowania wydatków kapitałowych projektów, które osiągną status „ready-to-build”, w wysokości do 113,5 mln USD.

  Poprzez tę transakcję, ACCIONA Energía nabywa blisko 50% udziałów w Blue Circle i staje się jej największym indywidualnym akcjonariuszem. Dzięki inwestycji, ACCIONA Energía po raz pierwszy w swej historii będzie realizowała, budowała i obsługiwała projekty w Azji Południowo-Wschodniej.

  Blue Circle posiada zainstalowaną moc operacyjną wynoszącą 84MW w Wietnamie - w którym posiada 50% udziałów z prawem głosu - oraz +1,4GW w zaawansowanym stadium rozwoju. Całkowity portfel projektów w fazie rozwoju wynosi 3,8 GW w Wietnamie, Tajlandii, na Filipinach, w Kambodży, Indonezji, Laosie i Sri Lance.

  Jesteśmy niezwykle zadowoleni z ogłoszenia tego strategicznego partnerstwa z pionierem i liderem energii odnawialnej na świecie. Blue Circle sam jest pionierem energii wiatrowej w Wietnamie od 2017 roku, rozwijając projekty w Azji Południowo-Wschodniej od 2013 roku, ustanawiając wczesne pozycje lidera w wielu istotnych krajach Azji Południowo-Wschodniej z zabezpieczonym bankiem ziemi o powierzchni 94.475 hektarów w chwili obecnej. Połączenie sił z ACCIONA Energía w punkcie zwrotnym przebijania się odnawialnych źródeł energii w regionie, pozwoli Blue Circle zmierzyć się z ogromnym wzrostem oczekiwanym w najbliższych latach", stwierdził Olivier Duguet, prezes i dyrektor generalny Blue Circle.

  “Po inwestycjach ACCIONA Energía w Australii, chętnie dołączymy do Blue Circle, aby wejść na rynki energii odnawialnej w Azji Południowo-Wschodniej. Otwiera to dla nas nowe możliwości rozwoju z doświadczonym liderem w tym regionie i bardzo cieszę się na współpracę pomiędzy Blue Circle i ACCIONA Energía, którą umożliwi ta transakcja”, powiedział Rafael Mateo, prezes ACCIONA Energía.

  Założyciel i prezes firmy, Olivier Duguet, oraz inni mniejszościowi udziałowcy nadal będą posiadać większościowy pakiet udziałów w Blue Circle. Olivier Duguet pozostanie w funkcji dyrektora generalnego firmy.

  Założona w 2013 roku, firma Blue Circle zajmuje się rozwojem, finansowaniem i obsługą projektów z zakresu energetyki odnawialnej, głównie energii wiatrowej. Posiada biura w Singapurze, Ho Chi Minh City (Wietnam), Bangkoku (Tajlandia), Phnom Penh (Kambodża) i Manili (Filipiny).

  Wejście ACCIONA Energía jako partnera wzmacnia dostęp Blue Circle do finansowania w celu realizacji projektów w fazie rozwoju i przyczynia się, dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie technologii odnawialnych, do przyspieszenia wzrostu Blue Circle.

  ACCIONA Energia jest największym na świecie operatorem energii w 100% odnawialnej i wolnej od kopalin. Posiada operacyjne portfolio projektów o mocy 11,2 GW w 16 krajach na pięciu kontynentach. Spółka jest częścią Grupy ACCIONA, lidera w dziedzinie transportu, budownictwa i infrastruktury wodnej, który działa już w regionie Azji i Pacyfiku, głównie na Filipinach.

  Inwestycja w Blue Circle oznacza wejście spółki ACCIONA Energía do kilku krajów regionu Azji i Pacyfiku, które oferują atrakcyjne perspektywy rozwoju dla sektora energii odnawialnej.

  Dzięki tej transakcji, ACCIONA Energía rozszerza swój portfel projektów w fazie rozwoju i dywersyfikację geograficzną, realizując swoje plany rozwoju w celu osiągnięcia 20 GW mocy zainstalowanej do 2025 r. i zapewniając długoterminowy wzrost w nowych krajach o dużym potencjale.

  Astris Finance i Asia Counsel występowały odpowiednio jako doradca finansowy i radca prawny Blue Circle, a Baker McKenzie jako radca prawny ACCIONA Energía.